ಅಕ್ಟೊಬರ್ 1 ಇಂದು ಭಾನುವಾರ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ ಗುರುಬಲ

0 9,228

ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಖು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇಮ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದ ನೇ ತಾರೀಖು ಯಾವ ರಾಶಿ ಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ.

ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ನಾಳೆ ಬಾನು ವಾರದ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ಬರುವ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ಅಂದ ರೆ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 171 ಕೆಲಸ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಜಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ.

ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಶಿ ವರಿಗೆ ಇವರ ಜೀವನ ವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ನಾಳೆ ದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ. ಇವರಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹಣದ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ದಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುವಂತ ವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು.

ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟ ಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೀನ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.