ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ಇಂದು ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ರಾಜಯೋಗ

0 1,939

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಖು ಇಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಹೊಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ವೋ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ತಿರು ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಗಳು, ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸ ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಸ್ವಭಾವ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸ ಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗೌರವ ಕ್ಕೆರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ ಲಿದ್ದು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತ ದೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಅಂತ ಹೊಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಯೋಗ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರ ಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡು ರಷ್ಟು ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನ ಒಂದು ಹಂತ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.