ಜನವರಿ 19 ಶುಕ್ರವಾರ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ

0 6,773

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ 13 ವರ್ಷ ರಾಜ ಯೋಗ ಏಳು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯ ಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹಣೆಬರಹ ವೇ ಬದಲಾಗ ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ದಿನ ವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕೆಲಸ ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ವನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೆ ನೀವು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಹುದು.

ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಜೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಗಳನ್ನು ಕೇಳ ಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ ವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಗೌರವ ವನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲ್ಲಿ ದಿನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.

ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜನರು.ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಲ್ಲಿ ನಿರತ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ವಾಗಿಯೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೂರು ಗಳು ಉಂಟಾಗ ಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಪ ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅವರಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೂ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸ ಬಹುದು.ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಿರ್ಧಾರ ವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ ಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ.ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಣದ ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ ಬಹುದು. ಇಂದು ಕುಟುಂಬದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತ ದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರ

ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ನಮ: ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.