ಅಕ್ಟೊಬರ್ 12 ಭಯಂಕರ ಗುರುವಾರ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಗುರುರಾಯರ ಕೃಪೆ

0 1,330

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ತಾರೀಖು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಜೊತೆ ಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ರಾಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಅದೇ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ವಾಗುತ್ತೆ.

ಹೌದು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ನೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣ ಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ನ್ನ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ಗುರುವಾರ ದಿಂದ ಗುರು ರಾಯರ ಗುರು ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತಿರು ಗಳನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡ ವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆ ತಯಾರಿ ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಇಂದ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ನೌಕರಿಯ ನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಸುರಿಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆದಾಯ ದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಳು ದೂರ ವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಗುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವು ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಗುರುರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋ ದಾದ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.