ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಬುಧವಾರ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಕುಬೇರದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ

0 1,486

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರ ನೇ ತಾರೀಖು ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಧವಾರ ಬುಧವಾರ ದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ರು ಇವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಗಳಾಗುವ ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಾಣ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತ? ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುವಂತಹ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ವನ್ನು ನಡೆಸ ಲು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀ ರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ತುಂಬಾ ನೇ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯದ ಜೊತೆ ಗೆ ಗೌರವ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿ ರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿ ಈಗ ಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯ ವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶ ಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣಬಲ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ವಾದ ಗುಣ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಗಮನ ವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮನೆ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ದಿನ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ನೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ನೇ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಳು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಜೊತೆ ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಫಲ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇರೆ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋ ದಾದ್ರೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ..

Leave A Reply

Your email address will not be published.