ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ವಿದ್ದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ..!

0 34

ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇಡಬಾರದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.