ಜನವರಿ 14 ಭಯಂಕರ ಭಾನುವಾರ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ

0 20,065

ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾನುವಾರ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 75 ವರ್ಷ ಗಳು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಹೋಗ ಹಾಗೂ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ ವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯು ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಧನ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷ ಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹರಿ ವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ.ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಶುಭಕರ ವಾದ ಸಮಯ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೋಷ ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀರ ಜಾತಕ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿ ರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಂದ ರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ರುಚಿಕ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.