ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ!

0 15,040

ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇಡುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯ ಸುಖ-ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ

ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕಸದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?

 • ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕುಬೇರನನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು?

 • ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಮಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 • ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ.
 • ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ಅಶುಭ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

 • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ನಿರ್ಜನ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು, ಸತ್ತ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಇರಬಾರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನೇತುಹಾಕಬಾರದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು

 • ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ನೇತುಹಾಕಬಾರದು, ಇದು ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
 • ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳುವ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತ ಜನರ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಾರದು. ಇಂತಹ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳುವ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತ ಜನರ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಾರದು. ಇಂತಹ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಹರಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
Leave A Reply

Your email address will not be published.