ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಶನಿವಾರ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ರಾಜಯೋಗ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ

0 225

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶನಿದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ವಿಪರೀತ ರಾಜ ಯೋಗ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದು ನೋಡಿ.

ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಬೇಗ ಕುಬೇರರಾಗುವ ಗುಣ ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ನ್ನ ಕಾಣ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಫಲ ಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇವರು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ಲಾಭದ ಜೊತೆ ಗೆ ಪ್ರಗತಿಯು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯೋಗ ವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸ ಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ವೂ ಕೂಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಾಗುವ ಯೋಗ ವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸು, ಗುರಿ ಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು.

ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣ ವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಗಳನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲ ವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬ ದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆ ಇರುವ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಓಂ ಶನಿ ದೇವ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.