499ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 14 ಅಕ್ಟೊಬರ್ ಭಯಂಕರ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆ ಇದೆ 7ರಾಶಿಯವರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು

0 2,355

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೇ ತಾರೀಖು ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ವಾದ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಏಳು ರ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು. ಹಾಗೆ ಇವನು ವಸಂತ ರೈಲು ರಾಶಿ ಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು.

ಹೌದು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೇ ತಾರೀ ಕು ವಸಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಸ ನಂತರ ಯಾವ ಫಲ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೇ ತಾರೀ ಕು ವಿಶೇಷ ವಾದ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ವಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ ತ್ತೆ ಅಂದ ರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿ. ಆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾಸ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆ.

ಈ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತ್ರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿರಾಶಿ ಅವರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು ಇನ್ನು.

ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತ ಹೇಳ ಬಹುದು ಅದೃಷ್ಟ ಲಾಭ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ನಂತರ ಶನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋ ದಾದ್ರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಕಟಕ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ

Leave A Reply

Your email address will not be published.