ಇದನ್ನು ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ.

0 29

ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಅಂತಹ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಗಂಗಾನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಕರ್ಪೂರದ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.