Browsing Tag

ಹಸಿಮೆಣಸಿನ

ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಜಾಸ್ತಿ.ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿತ್ತ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತ…
Read More...