ಸಂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ

feature article

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಪೂಜೆಯ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ನಿಯಮಗಳು-ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಂಬುವ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂಜೆ. ಈ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಂಜೆ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು

ಶಂಖ ಊದು-ಮನೆಯಾಗಿರಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಂಖ ಅಥವಾ ಗಂಟೆ ಊದಬಾರದು.ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಾರದು.

ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು-ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೊದಲು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಇಡಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸೂರ್ಯ ದೇವರು-ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆವಾಹನೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *