ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಲಾಟರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ! ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ

Featured

ಸಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಅವನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಮಂಗಳಕರ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಕನಸುಗಳು ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರ–ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅರ್ಥ: ಕಮಲದ ಹೂವು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂವು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೌರವವನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮರವನ್ನು ನೋಡುವುದು: ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಅಂತಹ ಕನಸು ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗೂಡನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಅರ್ಥ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗೂಡನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಹಣದ ಲಾಭದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *