Monthly Archives

March 2022

ವಾಸ್ತುದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶಿವನನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಪೂಜಿಸಬೇಕು?

ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಶಿವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ…
Read More...