ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಕಂಡರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ

0 35

ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಕಂಡರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನೀವೇ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ

ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ bಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಧನಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟ ಕಟ್ ಆಗಿರೋಥರಾ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ತರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ತರ ನೋಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರೋ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋದಂತೆ ಕಂಡರೇನು ಹೋದಂತೆ ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ

ಎಂದು ಈ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕಿತ್ತೋಗೋ ತರ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಳೆದು ಹೋಗೋ ತರ ನೋಡಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಈ ಕನಸು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ

ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಕ ನಸು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಹಾರಾಡೋ ತರ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಧನಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರ

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538866755 ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಜನ್ಮ ಜಾತಕ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಫೋಟೋ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ದಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ,ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಗ್ರಹಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಿನ್ನಡೆ, ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರತನ, ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಗ್ರಹಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತೊಂದರೆ, ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ,)ಇನ್ನು ಬಗೆ ಹರೆಯದ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಸಿದ್ಧಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಿ 9538866755

Leave A Reply

Your email address will not be published.