ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

0 87

ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ದುಃಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನವಿಲು ಗರಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ನವಿಲು ಗರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಕರ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು: ಹಾವು ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಓದುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.