ಇಂದಿನಿಂದ.2085ರವರೆಗೂ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಿರಾ ನೀವೇ ಮಹಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ರಾಜಯೋಗ

0 16,156

ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಖು ವಿಶೇಷವಾದೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಈ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ದಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹಾ ಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಕೃಷಿ ಯಿಂದ ಮುಂದಿನ 2085 ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಂತರ ಒಂದು ಬರುವ ಮುಂದಿನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು .

ಹೌದು. ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯು ರು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರು ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇವರು ಎಲ್ಲ ದು ಗುರು ಬಲ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಗುವ ವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಜೀವನ ದಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಹೇಳ ಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಶಿ ಮಂಡಲ ದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಳ ವಾದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ 1 ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ಸಫಲ ತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳು ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕ್ಕೂ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಕಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕೊಂಡು ನೀವು ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಹಾ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯ ನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿ, ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.