ಇಂದಿನಿಂದ 9 ದಿನಗಳು 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ!

0 363

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಗಳ ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ತುಂಬಿ ರುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯು ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬ ಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಶಿ ಮಲ ದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕರವಾದ ಜೀವನ ವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಗಳ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ತಿರುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಂತಹ ಬದುಕ ನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಗಳು ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯು ವವರೆಗೆ ಕೂಡ ರಾಜ ಯೋಗ ಗುರು ಬಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಹಣದ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಗಳು, ದುಃಖ ಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ ರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನ ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನೆಯ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ದೂರ ವಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸುಖಕರ ವಾದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ವನ್ನು ಹೊಂದ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯು ವರೆಗೆ ಕೂಡು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಾಡ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಿಇದಿರಾ. ಹಾಗು ರಾಜ ಯೋಗ ಕೂಡ ಗುರುಬಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸದೃಢ ವಾದ, ಸಮೃದ್ಧ ಕರವಾದ ಜೀವನ ವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯು ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ,ತುಲಾ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಮ: ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.