ಅಕ್ಟೊಬರ್ 14 ಭಯಂಕರ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರುಬಲ ಶುರು ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆ

0 27,436

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೇ ತಾರೀಖು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದುದು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಸ ನಂತರ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಶನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆ ಸಿಗ ತಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗುರುಬಲ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು ಇದ್ರೆ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ.
ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ.ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಆಗಮನ ವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳ ನ್ನ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ.

ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ಮಾಸಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು.

ಇನ್ನುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೀನು ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಇದು ಅವಶ್ಯ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ನೀವು ಏನಂದ್ರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿ ರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ತುಂಬಾ ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಶಿ ಕಟಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ.ಮೇಷ ರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಓಂ ಶನಿ ದೇವ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.