ಇಂದಿನಿಂದ 33ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 6ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮಹಾರಾಜಯೋಗ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ನಿಜವಾದ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ

0 4,544

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಮಂಗಳವಾರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 33ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕೈ ಇಟ್ಟ ಜಾಗ ದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಮಯ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆಯ ಭಯಂಕರ ವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ದಿಂದ 33,00,00,000 ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಿ ಅವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ರೆ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು. ಇವರಿಗೆ ನಿಜ ವಾಗಿಯೂ ನಾಳೆಯಿಂದ 33,00,00,000 ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಹಣ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ.

ಸಮಾಜ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾಳೆ 1 ದಿನ ದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತೈದು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಾಗಲೇ ಜೀವನ ಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತ 33ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತೆ ಗೆ ಮಹಾ ಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊಸದಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ನ್ನು ವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ವನ್ನು ಹರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊಂಡುತನ, ಹಟಮಾರಿತನ ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಹಾ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಠಮಾರಿ ತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣದ ವಿಚಾರ ಕ್ಕೂ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲ್ಲೂ ಸದೃಢ ವಾದ ಜೀವನ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿ, ಈ ರಾಶಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ನಮ: ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.