ಇಂಥ 4 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ!

0 6,328

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ಯಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ, ರಾಜನೂ ಬಡವನಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬಾರದಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬಾರದು.

​ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು​
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯದೇ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಹರಡಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

​ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕದಿರಿ​
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಕಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಕಸವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ.

​ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗದೇ ಇರುವುದು​

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

​ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಮನೆ​

ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊಸೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ, ಹಿಂಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

​ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು​

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

​ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಇಡುವುದು ತಪ್ಪು​

ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಕನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ದೇವರು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

​ಮರೆತು ಇದನ್ನು ಕೊಳಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟದಿರಿ​

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ತೊಳೆಯದ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ತಿಜೋರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕೊಳಕು ಕೈಗಳಿಂದ ನ್ನು ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಕೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.